anxiety-cycle-kaygiHerkes hayatının önemli anlarında heyecan ve buna bağlı stres yaşar. Stresin merkezinde beklenilen reaksiyonun gerçekleşememe seçeneği, hayal kırıklığı ya da başarısız olma ihtimaline bağlı yoğun kaygı yer alır. Başarı ve başarısızlık kaygı düzeyine ve yönetimine bağlıdır. İnsan maneviyatında herşeyin azı ve fazlası zarar olduğu gerçeği kendini “kaygı” kavramında da ispatlamıştır.

Az miktarda oluşan kaygı, motivasyonu artırıp başarıya ulaşımı kolaylaştırabilir. Kaygı arttıkça bu durum olumsuzluk yaratabilmekte, beklenilenden çok daha kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Sınav kaygısı, sınav hazırlık sürecinde öğrenilen bilginin sınav esnasında verimli kullanamama düşüncesiyle körüklenir.

Ya başarısız olursam…
Ya sınav esnasında rahatsızlanırsam…
Ya sınava geç kalırsam…
Ya sınavda heyecanıma yenik düşerde hiçbir şey yapamazsam…

Gibi ifadeler başarısızlıkla sonuçlanan yüksek kaygıyla düşünülen, akıldan geçen cümlelerdir. Öğrencilerin veyahut velilerin düştükleri en büyük handikap öğrencilerin kendilerini ya da velilerinde öğrencilerini başkalarıyla kıyaslarken kötümser (pessimist) davranmalarıdır. Bu davranışı ortadan kaldırmayan ve çıtanın sürekli yükseltildiği bir ortamda “bilginin özü ve kalitesine” değil de notlara, ortalamalara odaklanmak kısır döngüden kurtulamamayı peşinden getirir. Kısa vadeli çözümler, kalıcılıktan uzak çözümcüklerdir.

Bu şekilde notlara ve ortalamalara güdülenmiş öğrenciler aileye ve çevreye mahçup kalmamak adına didine dururken kaygı düzeyleri zirve yapar. Bu düzeyde bir kaygı, başarısızlıkla sonuçlanırken öğrencide zeka, değer, başarı gibi kavramlar sekteye uğrar.

Sınavlar bütün bu kavramları ( başarı, değer, saygınlık, zeka..) ölçmez ve ölçütüde değildir.

Bu sebeple sınavı kaygısıyla bekleyin ama abartmadan…

39 total views, 0 views today

© 2008-2016 | Coşkun Hoca | Matematik, Fizik, Geometri Birebir Özel Ders