İtme: Bir cisme etki eden F kuvveti ile etkime süresi Δt’nin çarpımına itme denir. I sembolü ile gösterilir.

Kuvvet vektörel bir büyüklük olduğundan itme de vektörel bir büyüklüktür. Kuvvet ile itme aynı yönlüdür. İtmenin birimi N.s’dir.


Momentum
: Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımına o cismin momentumu denir. P sembolü ile gösterilir.

Hız vektörel büyüklük olduğundan momentumda vektörel büyüklüktür. Momentum ile hız aynı yönlüdür. Birimi kg.m/s’dir.

İtme ve Momentum İlişkisi:

İvme, birim zamandaki hız değişimi olduğundan ivme yerine ΔV/Δt yazıyoruz.

* Eğik atış hareketinde yatay hız sabit olduğundan yatay momentum değişmez. Düşeyde hız değiştiğinden momentum değişir. Momentum değişimi eğik atış hareketlerinde düşey hıza göre yazılır.

58 total views, 0 views today

© 2008-2016 | Coşkun Hoca | Matematik, Fizik, Geometri Birebir Özel Ders